Νέα

Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση " Συσκευασία - Plastica 2014"

Συμμετέχουμε ανελλιπώς από την καθιέρωση των εκθέσεων



Ολοκλήρωση πρόσφατων επενδυτικών προγραμμάτων:"

  • ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
  • ΕΣΠΑ, Μεταποίηση στις νέες συνθήκες